سامانه پشتیبانی گروه فناوری اطلاعات

با هدف سرویس دهی بهتر به شما، گروه فناوری اطلاعات یک سامانه پشتیبانی بر اساس تقاضا راه اندازی کرده است. به هر درخواست پشتیبانی یک شماره تقاضای یکتا اختصاص داده میشود. شما میتوانید بوسیله این شماره وضعیت درخواست خود را پیگیری کرده و با ما در تماس باشید. همچنین آرشیو کاملی از تمام درخواستهای شما نیز در سیستم نگهداری میشود و شما میتوانید همه آنها را در یک صفحه مشاهده کنید. برای استفاده از این امکانات نیاز به یک آدرس پست الکترونیکی معتبر خواهید داشت.
برای سهولت در کار پیشنهاد می شود ابتدا از طریق لینک ورود در بالای صفحه یک حساب کاربری ثبت نمایید و پس از آن اقدام به ثبت تقاضا کنید.